ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การแก้ปัญหา และ CODING แบบใช้และไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.พ. 2563
-
15 ก.พ. 2563

08:30 น - 16:00 น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา โมดูล 3 : การเรียนรู้โดยอิงหลักภาษา (ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมได้ผ่าน Live แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร)
วิทยากร : Professor Emeritus Rob Waring   อาจารย์รตินธร วาดเขียน  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 ต.ค. 2565
-
9 ต.ค. 2565

09:00 น - 16:00 น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา โมดูล 4 : การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนวัยเยาว์ : วิธีและแนวทาง (ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมได้ผ่าน Live แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร)
วิทยากร : Professor Dr.Lucilla Lopriore   อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ต.ค. 2565
-
30 ต.ค. 2565

09:00 น - 16:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 Practice Test 4 (Reading Comprehension) 37-38 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 ธ.ค. 2565
-
11 ธ.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น
SSUP : TOEIC Course 20 EP (40 ชม.) Live ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ตั้งแต่ 7 ส.ค.-18 ธ.ค.65 Practice Test 4 Review 39-40 ชม.
วิทยากร : อาจารย์ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์    
ถ่ายทอดสด ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ธ.ค. 2565
-
18 ธ.ค. 2565

10:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-700-5800 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.